12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
نیما علیپور
مهندسی شهر سازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز }

کارجو

مهندسی شهرسازی
کارآموز (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه