میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
شهلا ریحانی
فقه و مبانی حقوق دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران }

کارجو

تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی، ترجمه انگلیسی به فارسی
پروژه‌های تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی، و ترجمه انگلیسی به فارسی را می‌پذیرم (قم)


مشاهده رزومه