میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Mitra Abasi
کارشناسی حسابداری علمی کاربردی }

کارجو

کارورز
دانشجو ترم ۷ حسایداری امور مالیم و درخواست کارورزی دارم (فارس)


مشاهده رزومه