فاطمه گودرزی
آمار دانشگاه ملایر }

کارجو

کار پاره وقت
با توجه به دانشجو بودن و شرایط کلاسها کار پاره وقت یا در صورت وجود دورکاری (کارهای هنری و طراحی) (همدان)


مشاهده رزومه