12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
سحر یاری
مدیریت امور بانکی دانشگاه آزاد واحد اصفهان }

کارجو

حسابداری ، مالی
پاره وقت و با شرایط دانشجو بودن کنار بیان (اصفهان)


مشاهده رزومه