اتنا ساسان
مدیریت کسب و کار دانشگاه خوراسگان }

کارجو

مترجمی
مترجم فریلنسر هستم هم برای ویدیو و زیرنویس هم برای متون (اصفهان)


مشاهده رزومه