سوده شه بخش
کارشناسی حسابداری مجتمع آموزش عالی سراوان }

کارجو

تایپیست و ساخت پاور
کار تایپ ساده و پاور (سیستان و بلوچستان)


مشاهده رزومه