مدیریت، اداری، مشاور، بازاریاب

شبکه سازی

آذربایجان شرقی
·
روابط عمومی
·
12 روز قبل
مبلغ دریافتی از کاراموز : 245000
مدت زمان کارآموزی : یک ماه
جنسیت : فرقی نمیکند

قدرت بیان، مدیریت،