مدیریت، اداری، مشاور، بازاریاب

شبکه سازی

آذربایجان شرقی
·
روابط عمومی
·
2 سال قبل

قدرت بیان، مدیریت،

هزینه دوره کارآموزی 245,000 تومان
نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند