12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Nastaran H
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر }

کارجو

کامپیوتر
ورد اکسل (چهارمحال و بختیاری)


مشاهده رزومه