Majid
باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان }

میگفت «من ساپیوسکشوالم. جذب آدمای باهوش میشم.» از لحنش و چشماش که برق میزد معلوم بود خیلی به این ویژگیش افتخار میکنه. منم خودم‌ رو مشتاق نشون دادم، چون‌ دلم میخواست از این حسِ همزمان «متفاوت بودن» و «فرهیخته بودن» خوشحال باشه. اصن من کی باشم که بخوام ذوق کسی رو کور کنم؟

همون موقع به این فکر میکردم که چی شد مغز ما آدما از بقیه نخستین‌ها بزرگتر شد؟ یه دلیل معروفش اینه که آتش کشف شد و غذاها رو‌ پختیم. اینجوری‌ انرژیِ کمتری برای جویدن و هضم گذاشتیم و ‌انرژی بیشتری برای مغزهای بزرگتر سیو کردیم. اینطوری شانس بقای باهوش‌ترها بیشتر شد.

اما یه دلیل مهم‌تر هم‌ داشت! اینکه از یه جایی به بعد زن‌ها در انتخاب جنسی‌شون، هوش رو به «زور بازو» ترجیح دادن. اگر اینطور نبود، وزن مغز ما سه برابر مغز گوریل نمیشد

از این لحاظ هر زنی در دنیا ژِن ساپیوسکشوال بودن رو داره و جذب آدمای باهوش میشه. البته ترجیح میده این باهوش، خوشگل و‌ خوش‌هیکل هم باشه. اگر پولدار و اصیل هم باشه که چه بهتر.

کمتر زنی رو‌ خواهید یافت که در درازمدت، شیفتهٔ یه کودنِ متعصب با هیکل گولاخ بمونه.

✍️رشنالیست

@Rationalisti1

image