محسن رفیعی بهرام ابادی
روانشناسی (گرایش بالینی) دانشگاه خوارزمی کرج }

کارجو

کارآموزی در کلینیک روانشناسی
سلام متقاضی کار آموزی در یک کلینیک یا مطب روانشناسی در فیلد کودک و نوجوان واقع در کرج هستم (البرز)


مشاهده رزومه