میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
زهرا حاجی پور
اقتصاد دانشگاه گیلان }

کارجو

ساخت پاور پوینت ، تایپ
تایپ ، پاور ، خلاصه نویسی (تهران)


مشاهده رزومه