لیلا مقدم
علوم اقتصادی دانشگاه زنجان }

کارجو

کارمند اداری
باسلام باتوجه به سابقه کار مندی ده ساله متقاضی کاراداری هستم. (زنجان)


مشاهده رزومه