میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
rojanpirjani
نوازندگی(موسیقی) ساز جهانی دانشگاه تهران }

کارجو

مشاوره و اموزش کنکور
مشاوره و اموزش برای کنکور رشته هنر (تهران)


مشاهده رزومه