میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
محمد حسني
مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه صنعتی ارومیه }

کارجو

جوياي كار در زمينه رشته تحصيليم مهندسي عمران
پروژه هاي اجرائي در زمينه مهمدسي عمران كه گرايش كارشناسي ارشد هم در رشته مهندسي سازه محصل هستم. (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه