12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
محمد حسني
مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه صنعتی ارومیه }

کارجو

در زمينه تخصصي رشته تحصيلي
پروژه هاي اجرائي در زمينه مهندسي عمران كه گرايش خودم ارشد مهندسي سازه (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه