12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
tara nouri
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی دانشگاه کردستان }

کارجو

من هرگونه کار تایپ ،پاور پوینت ،ورد پذیرا هستم
کار تایپ ،آموزش اکسل (ایلام)


مشاهده رزومه