میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
feyza narooi
جامعه شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان }

کارجو

دبیر
درخواست استخدامی دبیری رشته جامعه شناسی رو در یکی از شهرهای غرب کشور (سیستان و بلوچستان)


مشاهده رزومه