میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مازیار قشلاقی
مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی ارومیه }

کارجو

مهندس هوافضا
مهندس هوافضا (تهران)


مشاهده رزومه