13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
آرین زاهدی جاسبی
مهندسی عمران تحقیقات }

کارجو

طراحی پوستر مرتبط با طراحی داخلی
مسلط به فتوشاپ در زمینه طراحی پوسترهای طراحی داخلی خلاقانه و اسکیس با فتوشاپ و طراحی های کاور و پست مرتبط اینستاگرامی (تهران)


مشاهده رزومه