13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
شایان رأفت جو
مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران }

کارجو

کارآموزی بازرگانی بین المللی
با توجه به رشته تحصیلی به دنبال کارآموزی و سپس استخدام در یک شرکت بازرگانی ( ترجیحا بین المللی) هستم (تهران)


مشاهده رزومه