Zahra Zandakbari
علوم تربیتی دانشگاه اراک }

کارجو

کار آموزی حسابداری
دوره آموزشی حسابداری رو شرکت کردم ولی چون علاقه به این حرفه دارم می‌خوام به صورت عملی کار کنم (البرز)


مشاهده رزومه