دریا پرویزی
تربیت بدنی و علوم ورزشی کردستان }

کارجو

اموزش ابتدایی .تربیت بدنی و اموزش حرکات.بازاریابی و فروش.ادمین .
اموزش ابتدایی .تربیت بدنی و اموزش حرکات.بازاریابی و فروش.ادمین .انجام پاور پوینت (کردستان)


مشاهده رزومه