Negin Parand
روانشناسی مشاوره دانشگاه خوارزمی }

کارجو

جویای کار (دانشجو هستم)
من دانشجوم کامپیوتر در حد مقدماتی بلدم یه مدتم ادمین بودم رشته رزمی هم کار کردم بلدم آموزش بدم کار تایپ و پی دی آف و ورد و پاور پوینت هم بلدم (البرز)


مشاهده رزومه