سوما شیخ اسمعیلی
حسابداری دانشگاه زنجان }

کارجو

دور کاری
هرکاری بهتره تو شهر بیجار باشه و اگر نبود به صورت دور کاری (تایپیست _ پاورپوینت ها_پروژه ها و ..... ) تو هر زمینه ای میخوام مشغول به کار بشم (کردستان)


مشاهده رزومه