منیره شامی
مترجمی زبان فرانسه دانشگاه تبریز }

کارجو

تدریس زبان فرانسه
کلاس های خصوصی نوجوان و بزرگسال (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه