12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
المیرا قاسمی
شیمی (محض و کاربردی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب }

کارجو

تایپ ، جزوه نویسی
تایپ ساده ، تایپ حرفه ای ، جزوه نویسی (تهران)


مشاهده رزومه