12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Behrad Beshgazi
نقاشی هنر اصفهان }

کارجو

طراحی و اجرای معماری داخلی و نقاشی
طراحی و اجرای نقاشی و معماری فاز یک و دو ،دو بعدی و سه بعدی، داخلی و نما ، دانشجویی و اجرایی، کارشناسی و ارشد، مقاله و پایانامه (اصفهان)


مشاهده رزومه