فاطمه رهی
مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اصفهان }

کارجو

جویای‌کار درحیطه‌های زبان انگلیسی.ادیت‌فیلم.دستیار دندان پزشک
دانشوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و ترمهای تاپ‌ناچ موسسه گویش هستم همچنین مدرک دستیار دندان پزشک هم دارم. (اصفهان)


مشاهده رزومه