🔴 اعتراض نماینده ساری به تاسیس دانشکده علوم پزشکی در تنکابن : وزیر بهداشت را بازخواست میکنیم / این کار به زیرساخت های استان مازندران لطمه میزند

🔸‌‌‌‌بابایی کارنامی نماینده ساری : ‌‌از وزیر بهداشت سوال خواهد شد، و در اعتراض به ایجاد دانشگاه علوم پزشکی در غرب مازندران ،این موضوع را به صحن علنی مجلس خواهیم کشاند.

🔸‌‌‌‌به استاندار نامه نوشتم و اعتراض کردم و گفتم که با ایجاد دانشگاه علوم‌پزشکی در غرب مازندران به زیر ساخت های استان مازندران لطمه وارد شد

🔸به علت ایجاد دانشگاه علوم پزشکی در غرب مازندران من انصراف خودم را از مجمع نمایندگان استان مازندران اعلام‌ کردم.