12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

🔳⭕️تکنیک ۷ مرحله‌ای رسیدن به اهداف:

۱. یک روز خوب میاد: در یک روز خوب می‌خواهید به چه چیزی رسیده باشید؟
۲. اهداف ۵ ساله: برای رسیدن به یک روز خوب در ۵ سال آینده چه کارهایی باید انجام دهید؟
۳. اهداف یک ساله: بر مبنای اهداف ۵ ساله، در یک سال آینده چه کارهایی باید انجام دهید؟
۴. اهداف ماهیانه: بر مبنای اهداف ۱ ساله، در ۱ ماه آینده چه کارهایی باید انجام دهید؟
۵. اهداف هفتگی: بر مبنای اهداف ماهیانه، در هفته آینده چه کار‌هایی باید انجام دهید؟
۶. اهداف روزانه: بر مبنای اهداف هفتگی، روز آینده چه کارهایی باید انجام دهید؟
۷. همین الان: بر مبنای اهداف روزانه، الان چه کارهایی باید انجام دهید؟