میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Vida Zandi
ریاضی دانشگاه کردستان }

کارجو

برنامه نویسی کامپیوتر جاوا
پروژه های که یه دانشجو از پسش بر بیاد (کردستان)


مشاهده رزومه