میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مهسا سلیمانی
مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران }

کارجو

ترجمه مقاله و کتاب به زبان عربی و بالعکس و انجام دهنده انواع تایپ در کمترین زمان ممکن
ترجمه به زبان عربی و بالعکس و تایپ (تهران)


مشاهده رزومه