12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
عاطفه نمازیان
مهندسی معماری دانشگاه شهید باهنر کرمان }

کارجو

پروژه اتوکد.پروژه طراحی پلان.طراحی نما
پروژه های معماری.اتوکد.رویت (کرمان)


مشاهده رزومه