پلیس‌هایی که این بار برای مأموریت فرا خوانده شدن،با یه آدرس غیر معمول برخورد کردن!
محل درگیری: کتابخونه!
پسر بچه ۹ ساله سیاه پوست چندتا کتاب نجوم سنگین رو تو دست گرفته بود که مسلما کتابدار بهش نمی‌داد و با داد و فریاد می‌گفت:
کتابخانه عمومی لیک‌سیتی فقط مخصوص سفید پوستاست و این کتابها هم مال بچه‌ها نیست، سریع محل رو ترک کن تا به پلیس نگفتم بازداشتت کنه!
ولی پسر بچه سیاه پوست همچنان اصرار می‌کرد و با صدای آروم می‌گفت میرم بیرون فقط یکم صبر کن!
پلیس‌ها و مادر بچه که از این درگیری خبردار شدن ،با کتابدار صحبت کردن و نهایتا کتابدار هم با اکراه کتاب رو به بچه داد.
بعد از گرفتن کتابها بچه مودبانه از خانم کتابدار تشکر کرد و با مادر و برادرش از کتابخونه اومد بیرون.
اون بچه در طول سالها با بالاترین نمره‌ها فارغ‌التحصیل شد.
دکترای فیزیک گرفت و حتی فضانورد ناسا شد!
اون فقط ۳۵ ساله بود که به موفقیت‌هایی دست پیدا کرد که هیچ سفید پوستی همزمان بهشون نرسیده بود.
تنها چند سال بعد کتابخونه ی لیک سیتی که بهش کتاب قرض نمی‌داد به اسم همین پسر سیاه پوست (دکتر رونالد مک‌نیر) نامگذاری شد.

image