مهسا حاج علی گل  
مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم }

سلام به همه روبردی های عزیز
به خصوص کسایی که تازه به جمعمون اضافه شدن 😍🤗
این فایلی که گذاشتم یه راهنمای کوتاه برای آشنا شدن شماها با روبرده
حتما ببینین و هر سوالی هم داشتین ازم بپرسین✌

کاتالوگ.pdf