12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
پریسا شریف
مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی اصفهان }

کارجو

جویای کار
ترجمه، تایپ،پاورپوینت (اصفهان)


مشاهده رزومه