12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Hakima Hadifr
حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ارومیه }

کارجو

مشاور حقوقی_تدریس دروس علوم انسانی_مشاور تحصیلی
تدریس دروس علوم انسانی_مشاور حقوقی و تحصیلی_ ویرایش پایان نامه (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه