12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
رویا جعفری
مدارک پزشکی دانشگاه ارومیه }

کارجو

اگه کسی کار تایپ داشت میتونم انجام بدم
میتونم کار تایپ بکنم (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه