زهرا حاجی پور
اقتصاد دانشگاه گیلان }

کارجو

اداری
کارشتاس فروش ، تولید محتوا ، علاقه مند به کارگروهی ، (تهران)


مشاهده رزومه