میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Fariba Nikju
علوم جنگلداری دانشگاه ارومیه }

کارجو

تدریس و انجام تزریقات
تدریس دروسی ریاضی در مقطع ابتدایی تا راهنمایی یا کلاس های تقویتی برای این پایه ها (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه