میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
محمد رضائی فیروزیان
مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان }

کارجو

مهندسی عمران
درخواست کار در پروژه های عمرانی ، سرپرست کارگاهی ، دفاتر فنی و شهرداری (سیستان و بلوچستان)


مشاهده رزومه