میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Seyed AhmadReza Najafi
ریاضی کاربردی دانشگاه شیراز }

کارجو

تدریس خصوصی
به دنبال شاگرد جهت تدریس خصوصی با هزینه کم هستم. (فارس)


مشاهده رزومه