میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مهدیس امجدی
علوم تربیتی دانشگاه ملایر }

کارجو

تایپ، ادمین
تایپ با گوشی ، ادمین کانال یا پیج (همدان)


مشاهده رزومه