12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Mobina Moqdm
 مهندسی معماری دانشگاه ملایر

کارجو

تایپیست
انجام کارهای تایپیست با برنامه ی ورد (مرکزی)


مشاهده رزومه