12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فاطمه اکرادی
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه ملایر }

کارجو

دورکاری
کار تایپ ، گوبندی و پروژه پاورپوینت و تحقیق (خوزستان)


مشاهده رزومه