میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فاطمه بنی اسدی
شیمی آلی دانشگاه سیستان و بلوچستان }

کارجو

درخواست کار جهت کار درازمایشگاهها
سلام کارهای ازمایشگاهی چون رشتم شیمی هست تمایل دارم مربوط به رشتم باشه (کرمان)


مشاهده رزومه