میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
یاسمن اسلامی
مهندسی صنایع دانشگاه سیستان و بلوچستان }

کارجو

ادمین و تولید محتوا
ادمین اینستاگرام (سیستان و بلوچستان)


مشاهده رزومه