12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مهدیه صادقپور
مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز }

سلام دانشجوهای دانشگاه تبریز مشاوره های دانشگاه تبریز استفاده کردید ؟ خوبه؟ #دانشگاه_تبریز #مشاوره