12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

💢درس های نفوذ: خلق را تقلیدشان بر باد داد؟

🔺چرا وقتی در رستوران سفارش می دهید، پیشخدمت‌های زبل به جای "بسیار خوب" و "امر دیگری ندارید" و مانند آن دوباره اقلامی که سفارش داده اید را تکرار می کنند، شاید فکر کنید برای اشتباه نکردن و دقت بالاتر است، البته چنین هم هست، ولی نکته اساسی چیز دیگری است: تکرار سفارش مشتری به طور متوسط ۷۰ درصد میزان انعام دریافتی را افزایش می دهد!

🔺پیشنهاد کرده‌اند که در مذاکره‌ها تلاش کنید به طور ظریف و زیرپوستی حرکات طرف مقابل را تکرار کنید. او به عقب لم می دهد، شما نیز با کمی فاصله به عقب لم بدهید. دست را به میان موهایش می کشد، شما نیز بدون جلب توجه وی چنین کنید. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد این تقلیدها تا ۵ برابر احتمال توفیق شما را بیشتر می‌کند!

🔺ما چه از آن آگاه باشیم یا نباشیم، از دیگران تقلید می‌کنیم و نسبت به تقلید دیگران واکنش نشان می‌دهیم. قضیه آنقدر جدی است که برخی شرکت‌ها در حوزه‌هایی نظیر مُد که کمیابی و دمِ دست نبودن اهمیت دارد، حتی پول پرداخت می‌کنند تا جلوی تقلید را بگیرند!
نمونه هایی در دست هست که این شرکت‌ها به طور رایگان، محصول رقیب را برای برخی ستاره‌ها می‌فرستند و می‌دانیم که نوع پوشش ستاره‌ها را بسیاری از هوادارن آنها تقلید می‌کنند؛ به این ترتیب رقبا دم‌دستی‌تر جلوه می کنند و چون همه محصول برند رقیب را می پوشند، دیگر "باحال" و "شاخ" نیست!

✍ گاهنامه مدیر